Η επίσκεψη στην Κίσαμο είναι μοναδική εμπειρία. Η γνωριμία με την επαρχία δεν έχει να κάνει μονάχα με το ζεστό και φωτεινό ήλιο, την κρυστάλλινη θάλασσα, τα φαράγγια, την παρθένα γη, την μεγάλη χρονική διάρκεια διακοπών σας στην περιοχή. Η γνωριμία με την επαρχία Κισάμου είναι ταυτόχρονα κι ένα ταξίδι στην μακραίωνη ιστορία της, τον πολιτισμό, την παράδοση, τα ήθη και έθιμα, την φιλόξενη ψυχή των ανθρώπων της....Όσοι δεν μπορείτε να το ζήσετε... απλά κάντε μια βόλτα στο ιστολόγιο αυτό και αφήστε την φαντασία σας να σας πάει εκεί που πρέπει...μην φοβάστε έχετε οδηγό.... τις ανεπανάληπτες φωτογραφίες του καταπληκτικού Ανυφαντή.

Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2014

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΥΔΡΟΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

Στις 5 Ιουλίου άρχισε η καταστροφή περίπου 1000 τόνων χημικών όπλων από τους 1400 τόνους που πούλησαν στη Συρία οι Βιομηχανίες του Πολέμου. Η διαδικασία καταστροφής, με τη μέθοδο της υδρόλυσης, λαμβάνει χώρα σε διεθνή ύδατα δυτικά της Κρήτης, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το επικίνδυνο πείραμα θα γίνει πρώτη φορά στη θάλασσα, καθώς οι υποψήφιες χώρες, Αλβανία, Βέλγιο, Νορβηγία κ.ά., παρά τα ισχυρά αντισταθμιστικά οφέλη που τους δόθηκαν, αρνήθηκαν την καταστροφή των όπλων στο έδαφός τους.
Η μεταφορά και καταστροφή των χημικών όπλων της Συρίας στην Μεσόγειο προσκρούει στους περιορισμούς που θέτουν η διεθνής Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS 1982) καθώς και η Συνθήκη του Λονδίνου για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από την ....
.... απόρριψη αποβλήτων (LC 1972), που έχουν υιοθετηθεί για να προστατεύσουν το θαλάσσιο περιβάλλον και για να θέσουν κριτήρια για τη μεταφορά και απόρριψη τοξικών φορτίων.
Ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το Ισραήλ έχουν ήδη εκφράσει σοβαρές ανησυχίες για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου της υδρόλυσης για να εξουδετερώσει χημικά όπως το Σαρίν, το αέριο μουστάρδας και το θειάφι, ενώ τα κατάλοιπα-υπολείμματα αυτής της διαδικασίας είναι τοξικά απόβλητα. Οι συνέπειες θα είναι καταστροφικές για τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, για τους ανθρώπους και την οικονομία, καθώς η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα με πολύ αργό ρυθμό ανανέωσης υδάτων. Μια τέτοια ενέργεια δεν σέβεται τις τοπικές κοινωνίες τις Μεσογείου, τις διεθνείς συνθήκες και τα πολύ ευαίσθητα οικοσυστήματα και θαλάσσια είδη που βρίσκονται στην περιοχή.
Ο τόπος και ο τρόπος που έχουν επιλεχθεί για την καταστροφή των χημικών όπλων αποκαλύπτουν για μία ακόμη φορά το ρόλο που επιφυλάσσουν στον παγκόσμιο Νότο οι ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες και οι ντόπιοι εταίροι τους. Ο χώρος αυτός έχει επιλεγεί για να συντηρεί την Οικονομία του Πολέμου μέσω τεχνητών οικονομικών και πολεμικών συγκρούσεων· ως σκουπιδότοπος των επικίνδυνων καταλοίπων της «ανάπτυξης»· ως τόπος όπου η ζωή δεν έχει αξία.
Δεν δεχόμαστε το ρόλο που μας επιφυλάσσουν.
ΚΑΝΕΝΑ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΙΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
*****************************************
(English)
To: 
United Nations, 
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), 
European Parliament,
the Prime Minister of Greece; the Prime Minister of Albania; the Prime Minister of Italy; the Head of the Vatican State; the Captains Regent of San Marino; the Prime Minister of Croatia; the Prime Minister of Bosnia and Herzegovina; the Prime Minister of Slovenia; the Prime Minister of Serbia and Montenegro; the Prime Minister of Turkey; the President of Cyprus; the President of Syria; the President of Lebanon; the President of Israel; the President of Palestine; the President of Egypt; the President of Libya; the President of Tunisia; the President of Algeria; the Prime Minister of Morocco; the Prime Minister of Spain; the Prime Minister of France; the Minister of State of Monaco; the Prime Minister of Malta,

STOP NOW THE HYDROLYSIS OF WARFARE CHEMICALS IN THE MEDITERRANEAN

On July 5th, 2014 started the neutralization of 1000 tonnes of chemical weapons of the 1400 tonnes that were sold to Syria by the War Industries. The decommissioning process, with the method of hydrolysis, is taking place in international waters west of Crete (Greece), under the auspices of the UN, NATO and the European Union. This dangerous experiment will occur for the first time at sea, as the candidate countries, Albania, Belgium, Norway, etc., refused the destruction of these weapons on their territory, despite the strong countervailing benefits that they were offered.
The transport and destruction of Syria's chemical weapons in the Mediterranean Sea violates the limitations laid down by the United Nations "Convention on the Law of the Sea" (UNCLOS 1982;http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf) and the "London Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter" (LC 1972; http://www.gc.noaa.gov/documents/gcil_lc.pdf), which have been adopted to protect the marine environment and to set up criteria for the transportation and dumping of toxic waste.
Scientists from Greece and Israel have already expressed serious concerns over the effectiveness of the method of hydrolysis to neutralise chemicals, such as sarin, mustard gas and VX (nerve gas), while the residues of this process are toxic waste. The consequences will be devastating for the marine and coastal ecosystems, for the people and the economy, as the Mediterranean is a closed sea with very slow water-renewal. Such an action does not respect the local communities of the Mediterranean, disregards the international treaties, and places at risk the highly sensitive ecosystems and marine species that live in the area.
The place and the way chosen for the destruction of the chemical weapons reveals once again the role that is determined for the Global South by the powerful capitalist economies and their local partners. This area has been selected to maintain the Warfare Economy through artificial economic and military conflicts; as the dumping site for the hazardous wastes of "development"; as a place where life has no value.
We do not accept the role they have assigned for us.
NO GEOPOLITICAL GAMES ON THE MEDITERRANEAN PEOPLE'S EXPENSE
WE DEMAND THAT YOU STOP NOW THE DESTRUCTION PROCESS OF CHEMICALS IN THE MEDITERRANEAN

Δεν υπάρχουν σχόλια: