Η επίσκεψη στην Κίσαμο είναι μοναδική εμπειρία. Η γνωριμία με την επαρχία δεν έχει να κάνει μονάχα με το ζεστό και φωτεινό ήλιο, την κρυστάλλινη θάλασσα, τα φαράγγια, την παρθένα γη, την μεγάλη χρονική διάρκεια διακοπών σας στην περιοχή. Η γνωριμία με την επαρχία Κισάμου είναι ταυτόχρονα κι ένα ταξίδι στην μακραίωνη ιστορία της, τον πολιτισμό, την παράδοση, τα ήθη και έθιμα, την φιλόξενη ψυχή των ανθρώπων της....Όσοι δεν μπορείτε να το ζήσετε... απλά κάντε μια βόλτα στο ιστολόγιο αυτό και αφήστε την φαντασία σας να σας πάει εκεί που πρέπει...μην φοβάστε έχετε οδηγό.... τις ανεπανάληπτες φωτογραφίες του καταπληκτικού Ανυφαντή.

Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μια τεχνική έκθεση του δήμου Κισάμου για να καταλάβουμε πως εισπράττεται το 1 ε απο τα καραβάκια αλλά και που πάει σαν ανταποδοτικό.
Για την είσπραξη του τέλους εισόδου Γραµβούσας – Μπάλου από το λιµάνι Καβονησίου υπάρχει η εξής ιδιαιτερότητα. Οι αφίξεις των τουριστικών λεωφορείων γίνεται 30 λεπτά περίπου πριν τις αναχωρήσεις των πλοίων στις 10.30 π.µ.& 12.30 µ.µ. προς Μπάλο µε περίπου 2.000 άτοµα ηµερησίως την περίοδο αιχμής.
Είναι αδύνατον λοιπόν εισπράκτορες του ∆ήµου να εισπράξουν και να ελέγξουν τόσους πολλούς επισκέπτες σε πολύ λίγο χρόνο, χωρίς να υπάρχει καθυστέρηση, αρνητικά σχόλια για την τουριστική εικόνα της περιοχής καθώς και απώλεια εσόδων σε σχέση µε τα στοιχεία επιβατών του Λιµεναρχείου.
Απαιτούνται πολλοί υπάλληλοι για λίγες ώρες. Αυτό όµως δεν είναι εφικτό και δεν είναι οικονοµικά ωφέλιµο για το ∆ήµο να προσλάβει πολλούς εργαζόµενους µε πλήρες ωράριο ενώ τους χρειάζεται για ηµιαπασχόληση.
Ένα επιπλέον στοιχείο που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, είναι η απόκλιση που παρατηρήθηκε τα προηγούµενα χρόνια έως το 2015, στον αριθµό επιβαινόντων βάσει στοιχείων Λιµεναρχείου και στην είσπραξη του τέλους βάσει στοιχείων της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου, µε
την απώλεια εσόδων να κυµαίνεται σε ετήσια βάση στις 15.000,00 έως 20.000,00 €.
Η µόνη λύση για να ελαχιστοποιηθεί (µε βάσει τα απολογιστικά στοιχεία για το 2016 αυτό έχει επιτευχθεί) η απώλεια εσόδων χωρίς να διαταραχθεί η έγκαιρη και χωρίς ταλαιπωρία και καθυστερήσεις, αναχώρηση των πλοίων κρουαζιέρας, είναι η σύναψη σύµβασης µε εξωτερικό συνεργάτη.
Ο ήµος λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία καθώς και την από 27/04/2017 Έκθεση αναγκαιότητας του ∆ηµάρχου και προκειµένου να υπάρχει µια οµαλή λειτουργία στην είσπραξη του «Τέλους εισόδου έργων υπαίθριας αναψυχής ανταποδοτικού χαρακτήρα οδοσάρωσης, συντήρησης και αποκατάστασης της προστατευόµενης περιοχής Ακρωτηρίου Γραµβούσας και Μπάλου» και να πραγµατοποιούνται χωρίς καθυστέρηση τα δροµολόγια των πλοίων από το λιµάνι του Καβονησίου για Γραµβούσα – Μπάλο, είναι ανάγκη να προχωρήσει σε ανάθεση εργασίας για είσπραξη τέλους εισόδου Γραµβούσας - Μπάλου σε εξωτερικό συνεργάτη µε καθορισµό αντιτίµου ανά εισιτήριο. Η πρόβλεψη για την είσπραξη εισιτηρίων κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο είναι περίπου 177.400.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει τον Κ.Α. 70-6117.004 «Αµοιβή για την είσπραξη τέλους εισόδου Γραµβούσας - Μπάλου» ως εξής:
Αµοιβή για την είσπραξη τέλους εισόδου Γραµβούσα – Μπάλος
(εισιτήρια 177.400Χ0,05) 8.870,00 €
 ΣΥΝΟΛΟ
8.870,00 + ΦΠΑ 24% 2.128,80 €= 10.998,80 €
Η ανωτέρω εργασία προσφέρεται έναντι του ποσού των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδοµήντα ευρώ (8.870,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, ποσού δύο χιλιάδων εκατόν είκοσι. 
Απλά τα πράγματα με αυτήν την τεχνική έκθεση βλέπουμε οτι το ανταποδοτικό δεν έχει σχέση με το νησί Γραμβούσα... οπότε εκεί πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή και να δούμε πως θα ξαναφτιαχτεί το μονοπάτι αλλά και πως θα γίνει (εκτός των 25.000Ε του ΥΠΠΟ) η συντήρηση του φρουρίου. Με απλά λόγια αποτελεί τουριστικό προορισμό αλλά αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση το βλέπω να "κλείνει".

Δεν υπάρχουν σχόλια: