Η επίσκεψη στην Κίσαμο είναι μοναδική εμπειρία. Η γνωριμία με την επαρχία δεν έχει να κάνει μονάχα με το ζεστό και φωτεινό ήλιο, την κρυστάλλινη θάλασσα, τα φαράγγια, την παρθένα γη, την μεγάλη χρονική διάρκεια διακοπών σας στην περιοχή. Η γνωριμία με την επαρχία Κισάμου είναι ταυτόχρονα κι ένα ταξίδι στην μακραίωνη ιστορία της, τον πολιτισμό, την παράδοση, τα ήθη και έθιμα, την φιλόξενη ψυχή των ανθρώπων της....Όσοι δεν μπορείτε να το ζήσετε... απλά κάντε μια βόλτα στο ιστολόγιο αυτό και αφήστε την φαντασία σας να σας πάει εκεί που πρέπει...μην φοβάστε έχετε οδηγό.... τις ανεπανάληπτες φωτογραφίες του καταπληκτικού Ανυφαντή.

Πέμπτη, 31 Μαΐου 2018

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ..

Επειδή θα αργήσει ο διεθνής διαγωνισμός 22 Ιουνίου για τις παραλίες Μπάλου, Ελαφονησιού και Φαλασάρνων....και επειδή οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες.... το κάνουν απευθείας ανάθεση,όπως λέει και η σχετική απόφαση που έχει αναρτηθεί στην διαύγεια 
Έτσι κατά πλειοψηφία η μονομετοχική του Δήμου Κισάμου ....
Α.) Εγκρίνει την διαδικασία του κατεπείγοντος του Ν.4412/2016 (άρθρο 32) και την εισήγηση του προέδρου ώστε να αναδειχθεί άμεσα ανάδοχος που θα αναλάβει την λειτουργία των παραλιών Ελαφονησίου, Γραμβούσας-Μπάλου και Φαλασάρνων καθότι σε διαφορετική περίπτωση η εταιρία δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες που απαιτούνται (καθαριότητα, λειτουργία καντινών, ομπρελοκαθισμάτων κτλ) στους χιλιάδες καθημερινούς επισκέπτες των ανωτέρω παραλιών με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο τουριστικό προφίλ του Δήμου Κισσάμου και τις αρνητικές οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εταιρίας και της περιοχής. H ανάθεση σε τρίτο είναι απαραίτητη καθότι η εταιρία δεν διαθέτει υπαλληλικό προσωπικό, μόνιμο ή έκτακτο για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των ανωτέρω πολυσύχναστων παραλιών.
Β.) Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας λειτουργίας παραλίας Ελαφονησίου, Γραμβούσας- Μπάλου και Φαλασάρνων σύμφωνα με την διαδικασία του κατεπείγοντος και τους όρους της με αρ.πρωτ. 139/21-05-2018 (ΑΔΑΜ 18PROC003128093) διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού, στην ........ , καθαρισμοί εσωτερικών & εξωτερικών χώρων- υλοτομικές εργασίες-αποκομιδή απορριμμάτων-οδικές μεταφορές, με Α.Φ.Μ ........., η οποία έχει την απαιτούμενη εμπειρία και διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για να αναλάβει την συγκεκριμένη υπηρεσία.
Η ανάθεση θα είναι με τους ίδιους όρους με την αρ. πρωτ. 139/21-05-2018 (ΑΔΑΜ 18PROC003128093) διακήρυξη του ανοιχτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού λειτουργίας των ανωτέρω παραλιών και μέχρι του ποσού των 399.999,99 ευρώ συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προκύψει από τον ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη. H διάθεση της πίστωσης έχει ψηφιστεί με την υπ. αρ. 21/2018(ΑΔΑ Ω6ΟΦΟΛ3Ω-Π5Ν) απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης (ΠΑΥ Νο 46/08-05-2018) σε βάρος του ΚΑ 64-98-08-9000 με τίτλο «Εργασίες λειτουργίας παραλίας Ελαφονησίου, Μπάλου-Γραμβούσας και Φαλασάρνων» του προϋπολογισμού της Ακίνητα Μονομετοχικής Α.Ε Δήμου Κισάμου έτους 2018.
Γ.) Εγκρίνουμε την έκδοση χρημ. εντάλματος σε βάρος του Κ.Α 64.98.08.9000 πίστωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 μέχρι του ποσού των τριακοσίων ενενήντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννιά ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτών (399.999,99 ευρώ) στο όνομα του δικαιούχου, βάσει του ισόποσου τιμολογίου του και των συνημμένων σχετικών δικαιολογητικών.
Δ.) Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: