Η επίσκεψη στην Κίσαμο είναι μοναδική εμπειρία. Η γνωριμία με την επαρχία δεν έχει να κάνει μονάχα με το ζεστό και φωτεινό ήλιο, την κρυστάλλινη θάλασσα, τα φαράγγια, την παρθένα γη, την μεγάλη χρονική διάρκεια διακοπών σας στην περιοχή. Η γνωριμία με την επαρχία Κισάμου είναι ταυτόχρονα κι ένα ταξίδι στην μακραίωνη ιστορία της, τον πολιτισμό, την παράδοση, τα ήθη και έθιμα, την φιλόξενη ψυχή των ανθρώπων της....Όσοι δεν μπορείτε να το ζήσετε... απλά κάντε μια βόλτα στο ιστολόγιο αυτό και αφήστε την φαντασία σας να σας πάει εκεί που πρέπει...μην φοβάστε έχετε οδηγό.... τις ανεπανάληπτες φωτογραφίες του καταπληκτικού Ανυφαντή.

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΣΚΑΛΙΔΗ

Ο κ. Δήµαρχος που εισηγήθηκε το δέκατο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συµβουλίου την υπ.αρ.19/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου µε την οποία εισηγούνται θετικά την προσωρινή αλλαγή ροής κυκλοφορίας στην Οδό Σκαλίδη για έξι (6) µήνες, από Δυτικά προς Ανατολικά που είναι σήµερα, σε Ανατολικά προς Δυτικά από την Πολεμιστών 1941 και µέχρι την Εκκλησία του Μιχαήλ Αρχαγγέλου.
Για το θέµα αυτό έχει γνωµοδοτήσει θετικά και η ∆ηµοτική Κοινότητα Κισάµου µε την υπ.αρ.2/2017 απόφασή της.
Συνεχίζοντας ο κ. Δήµαρχος είπε: Η προσωρινή αλλαγή ροής κυκλοφορίας προτείνεται για έξι (6) µήνες για να δούµε πως θα πάει και στη συνέχεια να πάρουµε οριστική απόφαση.
- Ο κ.Μυλωνάκης Γεώργιος αφού πήρε το λόγο είπε: Είναι πρωτόγνωρο αυτό το προσωρινό. Αντί να πάµε στην ουσία µε µελέτες για σοβαρή ανάπλαση της περιοχής, ασχολούµαστε µε προσωρινές αποφάσεις. ∆εν συµφωνούµε µε την πρόταση αυτή και δεν την ψηφίζουµε.
- Ο κ. Αννουσάκης Γεώργιος αφού πήρε το λόγο είπε: Η οδός Σκαλίδη είναι ο κεντρικός και παλαιότερος δρόµος της πόλης και δεν έχει έρθει ποτέ ολοκληρωµένη πρόταση για το κέντρο της Κισάµου. Πρέπει να κάτσουµε να βρούµε ολοκληρωµένη λύση και να σταµατήσουµε να κάνουµε παρεµβατισµούς. ∆εν ψηφίζω την πρόταση αυτή.
- Ο κ. Κουκουράκης Κων/νος αφού πήρε το λόγο είπε: Δεν θα υπάρξει
αποτέλεσµα αν δεν έχουµε ενιαία πρόταση µε κυκλοφοριακή µελέτη. Τέτοια ζητήµατα δεν λύνονται αποσµασµατικά. Δηλώνω Παρών.
Μετά το τέλος της συζήτησης η κ.Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει:
Αριθμός απόφασης 100
Το Δηµοτικό Συμβούλιο µετά τα παραπάνω έχοντας υπόψη του την
υπ.αρ.19/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και φανερή ψηφοφορία Αποφασίζει κατά πλειοψηφία Εγκρίνει την υπ.αρ.19/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και συγκεκριµένα: "Την προσωρινή - για έξι (6) µήνες - αλλαγή ροής κυκλοφορίας οχηµάτων
στην οδό Σκαλίδη από ∆υτικά προς Ανατολικά που είναι µέχρι σήµερα σε Ανατολικά προς ∆υτικά από την συµβολή της µε τον οδό Πολεµιστών 1941 και µέχρι την Εκκλησία του Μιχαήλ Αρχαγγέλου".
ΓΝΩΜΗ ΜΕΙΟΨΗΦΗΣΑΝΤΩΝ:
- Ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ.Μυλωνάκης Γεώργιος µένει στην τοποθέτησή του όπως έχει γραφτεί στην εισήγηση.
-Με την τοποθέτηση του κ.Μυλωνάκη συµφώνησαν και οι ∆ηµοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Θεοδωρογλάκης Μιχαήλ, Μαυροδηµητράκης Σπύρος, Σκουλάκης Ιωάννης και Σκορδυλάκης Γεώργιος.
-Ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ. Αννουσάκης Γεώργιος µένει στην τοποθέτησή του όπως έχει γραφτεί στην εισήγηση.
-Με την τοποθέτηση του κ.Αννουσάκη συµφώνησε και ο Δηµοτικός Σύµβουλος κ. Ξηρουχάκης Ξενοφών.
-Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.Κουκουράκης Κων/νος µένει στην τοποθέτησή του όπως έχει γραφτεί στην εισήγηση. 

Υ.Σ Η ποιότητα Ζωής καλό θα ήταν όταν προτείνει κάτι να είχε κάνει και μια βόλτα στα μαγαζιά και να ρωτούσε αν  θέλουν την αλλαγή αυτή. Κάποια μαγαζιά έχουν επενδύσει και πρέπει να έχουν άποψη... 
Προσωρινή ήταν και η μονοδρόμηση της Δεικτάκη και είναι τώρα και 12 χρόνια ..προσωρινή.

1 σχόλιο:

Stuart Simon είπε...

Αντιδημοκρατική τρέλα... χωρίς ένα σχέδιο ή διαβούλευση με τους κατοίκους.