Η επίσκεψη στην Κίσαμο είναι μοναδική εμπειρία. Η γνωριμία με την επαρχία δεν έχει να κάνει μονάχα με το ζεστό και φωτεινό ήλιο, την κρυστάλλινη θάλασσα, τα φαράγγια, την παρθένα γη, την μεγάλη χρονική διάρκεια διακοπών σας στην περιοχή. Η γνωριμία με την επαρχία Κισάμου είναι ταυτόχρονα κι ένα ταξίδι στην μακραίωνη ιστορία της, τον πολιτισμό, την παράδοση, τα ήθη και έθιμα, την φιλόξενη ψυχή των ανθρώπων της....Όσοι δεν μπορείτε να το ζήσετε... απλά κάντε μια βόλτα στο ιστολόγιο αυτό και αφήστε την φαντασία σας να σας πάει εκεί που πρέπει...μην φοβάστε έχετε οδηγό.... τις ανεπανάληπτες φωτογραφίες του καταπληκτικού Ανυφαντή.

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

ΚΑΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, εκδόθηκαν 8 νέες προσκλήσεις στο πλαίσιο του ΕΠ Κρήτη 2014-2020, που αφορούν σε δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και αφορούν τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη» και τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη».
Αναλυτικά οι προσκλήσεις είναι οι εξής: 
«Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη»  
Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Περιφέρειας Κρήτης» [ΑΔΑ: ΨΡ5Μ7ΛΚ-Υ4Ζ]
 Συμπλήρωση αρχαιολογικών μουσείων Περιφέρειας Κρήτης» [ΑΔΑ: 62Ν87ΛΚ-Η46]
«Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη» Συμπλήρωση – αναβάθμιση Κοινωνικών Υποδομών στην Περιφέρεια Κρήτης» [ΑΔΑ: ΨΩ6Σ7ΛΚ-ΙΓ0]
 Ενίσχυση και ανάδειξη οικοτόπων και της βιοποικιλότητας της Κρήτης» [ΑΔΑ: 7Τ0Μ7ΛΚ-ΡΧΕ]
Υποδομές αντιμετώπισης κινδύνων κλιματικής αλλαγής» [ΑΔΑ: 6ΞΒ37ΛΚ-ΣΘΨ]
 Σύνταξη – Επικαιροποίηση Γενικών Σχεδίων Ύδρευσης και Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» [ΑΔΑ: ΩΛ6Ν7ΛΚ-Υ0Ι].
 Ειδικά προγράμματα παρακολούθησης ορθής λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων – μονάδων ελαιοτριβείων – μονάδων τυροκομείων και λοιπών δυνητικά για τα ύδατα ρυπογόνων δραστηριοτήτων» [ΑΔΑ: 6ΓΔΓ7ΛΚ-ΩΤΩ]
 Δράσεις / έργα που θέτουν σε εφαρμογή το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος της Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ» [ΑΔΑ: ΩΠΚ87ΛΚ-ΥΑ8]

Δεν υπάρχουν σχόλια: