Η επίσκεψη στην Κίσαμο είναι μοναδική εμπειρία. Η γνωριμία με την επαρχία δεν έχει να κάνει μονάχα με το ζεστό και φωτεινό ήλιο, την κρυστάλλινη θάλασσα, τα φαράγγια, την παρθένα γη, την μεγάλη χρονική διάρκεια διακοπών σας στην περιοχή. Η γνωριμία με την επαρχία Κισάμου είναι ταυτόχρονα κι ένα ταξίδι στην μακραίωνη ιστορία της, τον πολιτισμό, την παράδοση, τα ήθη και έθιμα, την φιλόξενη ψυχή των ανθρώπων της....Όσοι δεν μπορείτε να το ζήσετε... απλά κάντε μια βόλτα στο ιστολόγιο αυτό και αφήστε την φαντασία σας να σας πάει εκεί που πρέπει...μην φοβάστε έχετε οδηγό.... τις ανεπανάληπτες φωτογραφίες του καταπληκτικού Ανυφαντή.

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.... ΚΑΙ ΚΙΣΑΜΟΣ

 Τα βασικά....
1) Εμείς ανήκουμε στην κατηγορία Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Δήμοι. Σε αυτήν την κατηγορία υπάγονται όλοι οι ηπειρωτικοί δήμοι, καθώς και οι δήμοι της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, με πληθυσμό άνω των 10.000 και έως 25.000 κατοίκων, με βάση τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
2) Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα
δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.
3463/2006 (Α’ 114), μετονομάζονται σε κοινότητες, ανεξαρτήτως του
πληθυσμού τους. Κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι κοινότητες
που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ. 410/1995 (Α’ 231) ή συνενώνονται με τον παρόντα

νόμο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.
3)  Όργανα των κοινοτήτων με πληθυσμό άνω των πεντακοσίων (500)
κατοίκων είναι:
α) Το συμβούλιο της κοινότητας.
β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας.
Το συμβούλιο της κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη σε
κοινότητες με πληθυσμό από πεντακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες
(501-2.000) κατοίκους, από πέντε (5) μέλη σε κοινότητες με πληθυσμό
από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους.
Στην κατηγορία αυτή και βάση της απογραφής του 2011 στον Δήμο Κισάμου θα έχουμε μόνο 4 κοινότητες με μέλη... πόλης Κισάμου 4.275 κάτοικοι (5μελές κοινοτικό συμβούλιο), Πλατάνου 1.179 κάτοικοι, Γραμβούσας 796 κάτοικοι, και Καλλεργιανών με 520 κατοίκους με 3μελή συμβούλια και 25 κοινότητες με μόνο μέλος τον πρόεδρο.
4) Η εκλογή του δημάρχου και των δημοτικών συμβούλων γίνεται κατά
συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται.
Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει:
α) Τον υποψήφιο δήμαρχο και
β) Τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους ανά εκλογική περιφέρεια
Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής
περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και δέκα τοις εκατό
(10%). 
Ποσόστωση... Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού. 
Συνεχίζεται.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: