Η επίσκεψη στην Κίσαμο είναι μοναδική εμπειρία. Η γνωριμία με την επαρχία δεν έχει να κάνει μονάχα με το ζεστό και φωτεινό ήλιο, την κρυστάλλινη θάλασσα, τα φαράγγια, την παρθένα γη, την μεγάλη χρονική διάρκεια διακοπών σας στην περιοχή. Η γνωριμία με την επαρχία Κισάμου είναι ταυτόχρονα κι ένα ταξίδι στην μακραίωνη ιστορία της, τον πολιτισμό, την παράδοση, τα ήθη και έθιμα, την φιλόξενη ψυχή των ανθρώπων της....Όσοι δεν μπορείτε να το ζήσετε... απλά κάντε μια βόλτα στο ιστολόγιο αυτό και αφήστε την φαντασία σας να σας πάει εκεί που πρέπει...μην φοβάστε έχετε οδηγό.... τις ανεπανάληπτες φωτογραφίες του καταπληκτικού Ανυφαντή.

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

ΕΙΠΑΜΕ ΟΜΟΨΥΧΙΑ....ΚΑΙ ΟΜΟΒΡΟΝΤΙΑ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΑΣΧΕΤΩΝ


Μετά από πολύ καιρό και αφού καταναλώθηκαν πολλές ώρες επι του θέματος οι δημοτικοί μας σύμβουλοι πήραν και μια ομόφωνη απόφαση.......
Αποφασίζει ομόφωνα.
Η απόφαση της 16-5-2012 του ΣΥΠΟΘΑ Π.Ε. Χανίων αναφορικά με την γνωμοδότηση επί του ΣΧΟΟΑΠ τέως ήμου Ιναχωρίου και νυν ήμου Κισάμου θεωρείται μη αποδεκτή, νομικά και ουσιαστικά αβάσιμη για τους παρακάτω λόγους:
Α) Σύμφωνα με την απόφαση το ΣΧΟΟΑΠ αποστέλλεται εκ νέου στην ΠΕΧ6 Κρήτης για να ληφθούν υπ’ όψιν η απόφαση του Συμβουλίου μας με αριθμό 87/15-5-2012 με τα συνημμένα έγγραφα και η από 25-2-2011 απάντηση της γεωλόγου- μέλους της μελετητικής ομάδας. Πλην όμως τα ανωτέρω στοιχεία δεν είναι καινούργια, αλλά έχουν πολλές φορές εξετασθεί από την αρμόδια Υπηρεσία (ΠΕΧ6) και έχουν συμπεριληφθεί στον φάκελο του ΣΧΟΟΑΠ επί του οποίου όφειλε να κρίνει και να εγκρίνει ως έχει το ΣΥΠΟΘΑ. Τόσο η απόφασή μας όσο και η απάντηση της γεωλόγου αναφέρονται σε προγενέστερα έγγραφα και άρα δεν έχει προκύψει ουδέν νέο στοιχείο που να δικαιολογεί νέα εισήγηση επί του φακέλου. Προς τούτο, και το ΣΥΠΟΘΑ οφείλει άμεσα να εγκρίνει το ΣΧΟΟΑΠ ως έχει.
Β) Το ΣΥΠΟΘΑ όφειλε να εξετάσει .........
.....επί τόπου τα προσκομισθέντα αναλυτικά έγγραφα και τις καταγγελίες για εξαπάτηση του οργάνου στην βάση της ομόφωνης απόφασης 87/2012 Σ Δ ήμου Κισάμου και όχι να παραδώσει τον φάκελο στα δύο μέλη του Συμβουλίου, υπαλλήλους του κ. Καρούντζου, τα οποία ήδη ελέγχονται και καταγγέλλονται για παράνομες ενέργειες και παράτυπη και αντιδεοντολογική στάση στην όλη υπόθεση. Σημειώνουμε την παράλειψη ότι στα πρακτικά του ΣΥΠΟΘΑ δεν κατεγράφησαν οι απόψεις των εκπροσώπων του Δ ήμου Κισάμου (κ. Κουμάκη, Αντιδημάρχου, Κουκουράκη, τέως Δ ημάρχου Ιναχωρίου και Δ ημοτικού Συμβούλου, Σκουλάκη, Δ ημοτικού Συμβούλου και Πιτσιγαυδάκη, Δ ικηγόρου και Πρόεδρου ΔΣ Κισάμου) ως αναλυτικά και επί μακρόν εκτέθηκαν τα στοιχεία και οι καταγγελίες που αναφέρονται στην με αρ. 87/2012 απόφαση ΔΣ Κισάμου.
Γ) Η από 25-2-2011 απάντηση της γεωλόγου κας Γιαλίτη έχει αποσταλεί στο ΥΠΕΚΑ για την (παράνομη) γνωμοδότηση επί του ΣΧΟΟΑΠ και αναφέρεται σε πλείστα όσα έγγραφα της /νσης ΠΕ.Χ6. Επομένως, η αναφορά της απόφασης σε ανάγκη να ληφθεί υπ’ όψιν είναι παραπλανητική, σκόπιμη και δόλια και δεν μπορεί επ’ ουδενί λόγω να γίνει δεκτή.
Δ ) Για όλα τα παραπάνω ζητάμε από τον ΓΓ της Αποκεντρωμένης δ ιοίκησης Κρήτης να μας γνωστοποιήσει εάν μέχρι σήμερα έχει προβεί σε πειθαρχικό έλεγχο των εμπλεκόμενων υπαλλήλων του για μια σειρά από παράνομες πράξεις που έχουν καταγγελθεί επίσημα με αποφάσεις του Δ Σ του τέως Δήμου Ιναχωρίου, έτσι ώστε να συμπεριλάβει και τις πρόσφατες, άλλως να προβεί άμεσα σε παρόμοιο έλεγχο προκειμένου να αρθούν οι παρανομίες με σαφή δόλο που καταγγέλλονται με την παρούσα μας και την 87/2012 απόφασή μας.
Ε) Το από 30-3-2012 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ /νσης ΠΕΧ6 προς τον ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης απορρίπτεται καθ’ ολοκληρίαν ως έγγραφο ψευδές και παραπλανητικό που καταδεικνύει αφενός μεν προκατάληψη και δόλο, αφετέρου δε απαράδεκτη πρόθεση προσβολής και απομείωση τόσο του κ. Πουλή που παρέλαβε την μελέτη ως εντεταλμένος υπάλληλος της Δ /νουσας το ΣΧΟΟΑΠ Υπηρεσίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όσο και των εκπροσώπων του ΤΕΕ/Τμήματος υτικής Κρήτης (θεσμοθετημένου τεχνικού συμβούλου του Κράτους) και των μελετητών του ΓΠΣ Κισάμου για τους οποίους λίγο ή πολύ αφήνονται υπονοούμενα ότι λειτούργησαν στην σύσκεψη ως…ταραχοποιοί, όντες «άσχετοι» με το θέμα. Δ ιευκρινίζουμε ότι στην σύσκεψη αυτή μετείχαν μόνο τεχνικοί σχετικοί με το θέμα και οι εκπρόσωποι του Δ ήμου και συστήθηκαν όλοι ονομαστικά από τον Πρόεδρο του ΔΣ Δήμου Κισάμου στην αρχή της σύσκεψης. Απαιτούμε την άμεση ανάκλησή του και την αποκατάσταση της τιμής, υπόληψης και επαγγελματικής αξιοπιστίας των θιγομένων προσώπων. Σημειώνουμε εδώ την αυτολεξεί αντιγραφή των φερόμενων ως παρατηρήσεων των υπογραφόντων το συγκεκριμένο έγγραφο με την εισήγηση της κας Γουναράκη προς το ΣΥΠΟΘΑ για το ΣΧΟΟΑΠ που αποδεικνύει αναμφισβήτητα τους αληθινούς συντάκτες της εισήγησης και τις προθέσεις τους.
Στ) Με βάση όλα τα ανωτέρω και με αυταπόδεικτη πλέον την προκατάληψη τόσο της κας Τσαγκαράκη όσο και της κας Κοιλάδη θεωρούμε αυτονόητη την υποβολή εκ μέρους μας αίτησης εξαίρεσής τους από την σύνθεση του ΣΥΠΟΘΑ Χανίων και την αντικατάστασή των με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, άλλως το Συμβούλιο πάσχει νομιμότητας, αφού δύο τουλάχιστον μέλη του συμμετέχουν και ψηφίζουν με προειλημμένες θέσεις, αρνητική προκατάληψη και εκπεφρασμένες απόψεις και ενέργειες που έχουν έγκαιρα καταγγελθεί.
Ζ) Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει το τρίτο αίτημα της με αριθμό 87/2012 απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου περί αποστολής της εισήγησης και του σχετικού φακέλου του ΣΧΟΟΑΠ Ινναχωρίου στον αρμόδιο κ. Εισαγγελέα για διερεύνηση τυχόν παρανόμων πράξεων με ευθύνη και πρωτοβουλία του ΣΥΠΟΘΑ, αναφορικά με την εξαπάτηση του Συμβουλίου από την εισήγηση. Είναι επίσης προφανές ότι και ο Δ ήμος μας επιφυλάσσεται για την προσφυγή του στην Ελληνική δικαιοσύνη σε εύλογο χρόνο για όλες τις ελεγχόμενες και καταγγελλόμενες πράξεις και ενέργειες.
Η) Θεωρούμε ότι το μέλος του Συμβουλίου, εκπρόσωπος της ΠΕ κ. Ξυνίδης, οφείλει να ζητήσει ο ίδιος την εξαίρεσή του και την αντικατάστασή του από τον αναπληρωτή του με δεδομένο ότι ως εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εκφράζει τις θέσεις των μελών της ΠΕ (και επομένως και του Δ ήμου Κισάμου), καθώς και ότι πρέπει να συμβαδίζει με τις διαχρονικές αποφάσεις του ΤΕΕ/Τμήματος Δυτικής Κρήτης για το όλο ζήτημα.
Θ) Τέλος, εμμένουμε στην θέση μας να εγκριθούν ως έχουν το ΣΧΟΟΑΠ με την γεωλογική του μελέτη, προηγηθείσης νόμιμης εισηγήσεως προς το ΣΥΠΟΘΑ από την αρμόδια  Δ /νση ΠΕ.Χ6. άμεσα για να μην υπόκειται η περιοχή σε διογκούμενο κίνδυνο περιβαλλοντικής, οικιστικής και χωροταξικής υποβάθμισης με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: