Η επίσκεψη στην Κίσαμο είναι μοναδική εμπειρία. Η γνωριμία με την επαρχία δεν έχει να κάνει μονάχα με το ζεστό και φωτεινό ήλιο, την κρυστάλλινη θάλασσα, τα φαράγγια, την παρθένα γη, την μεγάλη χρονική διάρκεια διακοπών σας στην περιοχή. Η γνωριμία με την επαρχία Κισάμου είναι ταυτόχρονα κι ένα ταξίδι στην μακραίωνη ιστορία της, τον πολιτισμό, την παράδοση, τα ήθη και έθιμα, την φιλόξενη ψυχή των ανθρώπων της....Όσοι δεν μπορείτε να το ζήσετε... απλά κάντε μια βόλτα στο ιστολόγιο αυτό και αφήστε την φαντασία σας να σας πάει εκεί που πρέπει...μην φοβάστε έχετε οδηγό.... τις ανεπανάληπτες φωτογραφίες του καταπληκτικού Ανυφαντή.

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΕΠΑΛ

Γράφει ο Νεκτάριος Ζουριδάκης
Εισιτήριο για την αγορά εργασίας, όχι χώρος στάθμευσης μαθησιακά αδιάφορων μαθητών. 
Η επαγγελματική εκπαίδευση σε Ελλάδα και Ευρώπη
Ο σημαντικότερος δείκτης σύγκρισης σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση σε Ελλάδα και Ευρώπη είναι η εγγραφή των αποφοίτων Γυμνασίου (ή των αντίστοιχων τάξεων στα Ευρωπαϊκά κράτη) μιας σχολικής χρονιάς στο συγκεκριμένο τύπο σχολείου.Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Cedefop (2011) στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό κυμαίνεται κάτω από το 30% τη στιγμή που ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 50%, στη Γερμανία 57%, στην Ολλανδία 68% και την Ελβετία 64%.. Το ποσοστό αυτό παρέμεινε σταθερά κάτω από το 30% και για το σχολ. έτος 2015-16 σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΠΕΘ/ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ .
Το ποσοστά αυτά, για την Ελλάδα, έρχονται για μία ακόμα φορά να επαληθεύσουν την επίμονη προκατάληψη δεκαετιών, που επικρατεί μεταξύ των γονιών και των νέων απέναντι στην επαγγελματική εκπαίδευση και η οποία τη συνδέει .....
.....με σχολείο που απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για μαθητές και μαθήτριες με χαμηλές επιδόσεις – που συνήθως προέρχονται από τα χαμηλότερα κοινωνικοοιοκονομικά στρώματα. Η ελληνική κοινωνία χαρακτηριζόταν ανέκαθεν από εντονότατη ζήτηση για γενική εκπαίδευση την οποία και συνέδεε με προσδοκίες κοινωνικής ανέλιξης και πανεπιστημιακών σπουδών.
Το Δεκέμβριο του 2012 ξεκίνησε μια προσπάθεια ενίσχυσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης για τα κράτη μέλη της ΕΕ . Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής προβλέπεται ένα πρόγραμμα, βάσει του οποίου οι νέοι θα διοχετεύονται από την εκπαίδευση στην εργασία μέσω ενός δυικού συστήματος εκπαίδευσης . Το πρόγραμμα αυτό θα χρηματοδοτηθεί την περίοδο 2014-2020. 
Παρουσίαση ΕΠΑ.Λ
Σκοπός του Επαγγελματικού Λυκείου είναι:
α) η παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου,
β) η παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας,
γ) η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα
Τα προγράμματα σπουδών ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας και παρέχουν ασφαλείς επαγγελματικές διεξόδους στους αποφοίτους. Στους απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ που ολοκληρώνουν με επιτυχία τη φοίτησή τους απονέμεται τόσο απολυτήριο Λυκείου απόλυτα ισότιμο με το αντίστοιχο του Γενικού Λυκείου, όσο και Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας που παρακολούθησαν. Η Επαγγελματική Εκπαίδευση αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων όπως αποδεικνύεται από την υλοποίηση συγκεκριμένων θεσμικών αλλαγών που προωθούνται τα τελευταία χρόνια με στόχο να καταστούν τα ΕΠΑ.Λ. από μια επιλογή ανάγκης, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, σε μια συνειδητή επιλογή για  τους μαθητές/-τριες και όλους τους νέους.
Στις αλλαγές των τελευταίων χρόνων περιλαμβάνονται :
α) η αλλαγή της δομής των ΕΠΑΛ και η πλήρης αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών.
Στην Α' Τάξη προσφέρεται στους μαθητές/-τριες ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών αποτελούμενο από μαθήματα γενικής παιδείας και ομάδων προσανατολισμού.
Στη Β΄ Τάξη γίνεται επιλογή ανάμεσα σε εννέα τομείς σπουδών και διδασκαλία μαθημάτων γενικής παιδείας (12 ώρες) και εργαστηριακών μαθημάτων (23 ώρες).
Στη Γ΄ Τάξη γίνεται διαχωρισμός των τομέων σπουδών σε επιμέρους ειδικότητες, με μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικοτήτων (θεωρητικά και εργαστηριακά).
β) η πρόσβαση των αποφοίτων ΕΠΑΛ σε Πανεπιστήμια & ΤΕΙ.
Σύμφωνα με τους ν. 4386/16, ν.4452/17 και ΥΑ-ΦΕΚ 545/22-2- 2017  διευρύνεται η πρόσβαση των αποφοίτων των ΕΠΑΛ σε επιπλέον σχολές και τμήματα των ΤΕΙ ενώ δίνεται και η δυνατότητα πρόσβασης σε Πανεπιστημιακές σχολές και τμήματα που αντιστοιχούν στους τομείς τους, σε ποσοστό 1% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων. Επιπλέον, για πρώτη φορά προβλέπεται κοινή ομάδα σχολών σε ΤΕΙ, Πανεπιστήμια και Στρατιωτικές σχολές Υπαξιωματικών στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι απόφοιτοι.
γ) η εφαρμογή του «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας».
Από το σχολικό έτος 2016-2017 ξεκινά η λειτουργία μιας προαιρετικής Τετάρτης Τάξης για τους απόφοιτους των ΕΠΑ.Λ στην οποία εφαρμόζεται το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) με συνολική διάρκεια (9) μήνες που περιλαμβάνει:
αμειβόμενη μαθητεία και εκπαίδευση στο χώρο εργασίας ( 4 ημέρες/εβδομάδα) και
μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα (1 ημέρα/εβδομάδα)
Ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή (καθαρά 17,12€ ημερησίως), και έχει ασφαλιστική κάλυψη.
Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και πριν την συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης κάθε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης, που οργανώνονται με την ευθύνη του ΥΠΠΕΘ.
Εγγραφές
Για πρώτη φορά φέτος οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά από τις 19-06-2017 έως τις 23-06-2017.
Κατ'εξαίρεση για το σχολικό έτος 2017-2018 για τους απόφοιτους ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. που επιθυμούν να εγγραφούν στη Β΄ ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας ισχύουν και τα εξής:
• οι απόφοιτοι του σχολ. έτους 2016-17, δύνανται να εγγραφούν και από 1η έως 11η Σεπτεμβρίου 2017 στα τμήματα που θα έχουν ήδη δημιουργηθεί κατά τις εγγραφές του Ιουνίου
• Οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών δύνανται να εγγραφούν έως τις 30 Ιουνίου 2017.
Επιπλέον οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. που επιθυμούν να εγγραφούν στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση και 2ου Πτυχίου ειδικότητας του τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν δύνανται να εγγραφούν έως τις 30 Ιουνίου 2017
Εν κατακλείδι: Συγκρίνοντας τον αριθμό των μαθητών των δημοσίων ΓΕ.Λ. και τον αντίστοιχο των δημοσίων ΕΠΑ.Λ. παρατηρούμε ότι οι μαθητές κατανέμονται περίπου 70% στα ΓΕ.Λ. και 30% στα ΕΠΑ.Λ. Τα ποσοστά αυτά είναι διαμετρικά αντίθετα με εκείνα των ανεπτυγμένων Ευρωπαϊκών χωρών, και θα διαμορφώσουν μεγάλο εργασιακό κενό σε μεσαία τεχνικά στελέχη όταν και όποτε αρχίσει η ανάπτυξη. Θεωρούμε ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να καταρριφθεί ο μύθος ότι η επαγγελματική εκπαίδευση είναι ένας  χώρος στάθμευσης μαθησιακά αδιάφορων και αδύνατων μαθητών. Πρέπει να γίνει κατανοητό πλέον ότι στις δύσκολες οικονομικά συγκυρίες που βιώνουμε σημασία δεν έχει πλέον το κύρος του τίτλου σπουδών αλλά η αξία του στην αγορά εργασίας.
*1 Το Οικονομικό Επιμελητήριο χορηγεί στους απόφοιτους Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Τάξης Δ΄ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
*2 Στους απόφοιτους χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Στους απόφοιτους  όλων των τμημάτων χορηγείται Πτυχίο ειδικότητας ΔΕ που είναι απαραίτητο προσόν για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του Δημοσίου για την πλήρωση θέσεων κατηγορίας ΔΕ αντίστοιχης ειδικότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΕΠΑ.Λ Κισσάμου (τηλ. 28220 22275)
Ζουριδάκης Νεκτάριος
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 
ΜΑ  Education Leadership
Εξειδικευμένος σε θέματα Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
**Ευχαριστώ εκ των προτέρων, εκ μέρους όλων των εκπαιδευτικών του ΕΠΑ.Λ Κισσάμου.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλώ επικοινωνήστε στο 2822022275/6977544695 E-mail mail@epal-kissam.chan.sch.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: